top of page

انجمن آتئیست کیست؟

 

انجمن آتئیست

یک سازمان غیر دولتی است که به طور قانونی توسط جمهوری  ترکیه و اتحادیه اروپا و سازمان ملل شناخته شده و معتبر است.

 

هدف انجمن آتئیست

ایجاد یک فضای آزاد است که در آن افرادی که آموزه های دینی و عقاید خراف خارق العاده را رد می کنند بتوانند نظرات فلسفی خود را بدون هیچ گونه نگرانی بیان کنند.

این سازمانی است که از حقوق آتئیست ها در جامعه محافظت میکند و علیه استفاده از دین به عنوان یک ستم اجتماعی مبارزه میکند.

 

ما که هستیم؟

ما افرادی هستیم که از طریق فیلترعلم و خرد و منطق زندگی می کنیم. به هیچ دین و پیامبر و کتاب مقدس و غیره اعتقاد نداریم. ما جامعه ای را هدف قرار می دهیم که هیچ اعتقادی بر اساس خرافات وجود نداشته باشد.جایی که علم بر آن استوار است و آزادی اندیشه حاکم است و جایی که زندگی انسانی امکانپذیر باشد .

 

ما به چی معتقدیم؟

 • ما به قدرت همدلی و مدارا و خرد اعتقاد داریم که ارزشمند ترین دستاوردهای تکاملی انسان هستند.

 • ما معتقدیم که زندگی دیگری نداریم بنابراین هر کاری که باید انجام شود باید در همین زندگی انجام شود. در این زمینه ما فکر میکنیم که باید ازسیاره ی ما با همه زیبایی هایش محافظت شود.

 • مطابق قانون اساسی ما در کشور ما که "یک کشور قانون دموکراتیک و سکولار و اجتماعی است " همه از آزادی وجدان , اعتقاد و عقاید مذهبی برخوردارند .
   

در حالی که :

 • آتئیسم / اگنوستیک ها/ پانتئیست ها / دئیست ها /و.. در ترکیه این آزادی تا حد زیادی روی کاغذ باقی می ماند.

 • بی دین بودن یا مسلمان نبودن حقوق اجتماعی مارا محدود میکند. افراد بی دین از ترس اینکه به محیط شغلی و اجتماعی آن ها آسیب برسد از بیان افکار واقعی خود درباره دین حتی به نزدیکانشان واهمه دارند و مجبور به پنهان کردن عقاید خود هستند.

 • کما اینکه دوره اجباری دین که در برنامه درسی وزارت آموزش ملی گنجانده شده کافی نیست; باورهای ماورایی که خانواده و جامعه تحمیل می کند نیز کنجکاوی و سوالات و تفکرات علمی کودکان را نیز محدود می کند. 

 • ما بر این باوریم که نسل های مفید جامعه و بشریت از افراد با عقل و وجدان تشکیل خواهند شد.

 • افکارفقط در محیط هایی شکوفا می شوند که افراد بتوانند آزادانه عقاید خود را بیان کرده و در چهارچوب احترام و عشق با یکدیگر بحث های سازنده داشته باشند.

 • فضیلت هایی که انسان ها را با ارزش میسازد . شفقت . صلح . احترام و عشق و همدلی به طور خلاصه اخلاق واقعی ناشی از ارزش های اساسی انسانی است نه آیین ها, و باید از این ارزش ها دفاع کرد.
   

ما می دانیم..

البته دانستن همه این ها به تنهایی کافی نیست . تنها راه برای رساندن کشورمان به فرداهای روشن تر , دست در دست هم دادن و درگیر یک مبارزه سازمان یافته برای رسیدن به این هدف است . این دقیقا همان کاری است که انجمن آتئیسم برای آن انجام داده است.
 

درهای انجمن آتئیسم به روی همه باز است!..

bottom of page